Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Châu Sơn

Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
c2chauson-bv@hanoiedu.vn