Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Châu Sơn

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
hanoi-thcschauson@edu.viettel.vn